Учители

Конкурс за стипендии за български учители на деца от 12-18 г. за усъвършенстване на медийната грамотност по програмата Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA)

(публ. 22.01.2024 г.)

Програма FTEA е насочена към български учители в среден и гимназиален курс по: aнглийски език, български и чужди езици, социални науки, история, медийни науки/журналистика, психология, обществени науки, етика и философия. Финансират се до четирима стипендианти за година, като за одобрените стипендиантите от конкурса през 2024 г. се планира дейностите, свързани с тези стипендии, да се осъществят в рамките на 6 седмици през пролетта или есента на 2025 г.

Изискванията към кандидатите включват отлично владеене на английски език, което за номинираните кандидати се удостоверява с резултат от тест TOEFL. Допустимо е към момента на кандидатстване кандидатът да няма положен TOEFL тест, като нивото на владеене на езика да се удостоверява чрез дипломи, сертификати за завършени курсове или резултати от други стандартизирани тестове. В такива случаи номинираните кандидати от България ще получат безплатен ваучер за тест TOEFL, който ще трябва да положат във възможно най-кратък срок.

В рамките на стипендията се осигурява настаняване, храна, дневни разходи, откриващ и закриващ семинар във Вашингтон, програма за професионално и културно обогатяване, виза J-1, двупосочен билет до САЩ и здравна застраховка.

Стипендиантите имат академични лекции в приемащ американски университет, работят в екип с колегите си от други страни и участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Темите могат да включват: разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги. Семинарът завършва с план за действие за подобряване на медийната грамотност.

Крайният срок за кандидатстване е 29 март, 2024 г. Пълна информация е публикувана на уебсайта на Фулбрайт България (https://www.fulbright.bg/mediina-gramotnost-za-uchiteli/).


Център за развитие на човешките ресурси обявява допълнителна покана за подбор на външни експерти за оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционна година (публ. 22.01.2024 г.)

Обява

Срок за подаване на документите – от 22.01.2024 г. до 02.02.2024 г. включително.

GoTop