Инструкции

Инструкции

Инструкция № I-4 от 7 април 2020 г. за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на Министерството на образованието и науката
(обн. ДВ. бр.37 от 21 април 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) (публ. 08.10.2020 г.)

GoTop