CEEPUS

CEEPUS

CEEPUSЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (CEEPUS III)

http://www.ceepus.info

Нови условия за кандидатстване по програма CEEPUS за свободно движещи се (freemovers), считано от академичната 2012/2013 година

Документи за кандидатстване:

GoTop