Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища

Отчет за изпълнението на одобрените по програмата дейности (публ. 13.10.2023 г.)


Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища (публ. 22.06.2022 г.)


Съобщение за срока за кандидатстване, общия бюджет на програмата и очакваните индикатори за изпълнение (публ. 22.06.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване (публ. 22.06.2022 г.)


Списък с одобрените училища по Модул 1 (публ. 16.08.2022 г.)

Списък с одобрените училища по Модул 2 (публ. 16.08.2022 г.)


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, [email protected].

Лица за контакт:

Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected];

Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];

Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];

Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected].

GoTop