Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища – 2023 г.

Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища (публ. 03.10.2023 г.)

Съобщение за стартиране изпълнението на програмата (публ. 03.10.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 03.10.2023 г.)

Списък с одобрени класирани проектни предложения за финансиране по Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища – 2023 г. (публ. 07.12.2023 г., акт. 28.12.2023 г.)

Ръководител: Даниела Денчева – началник отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 634, e-mail: [email protected];

Лица за контакт:
• Филип Дамянов – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 496, e-mail: [email protected];
• Катя Ненкова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9198 868, e-mail: [email protected].

GoTop