Национални програми 2017

Отчет за изпълнението на Националните програми за развитие на средното образование за 2017 г.

Отчет по Националните програми за развитие на образованието – 2017 г.

ОТЧЕТ за изпълнението модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, приета с Решение на Министерския съвет № 271 от 14 април 2016 г.1. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“


Модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ и модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“ за 2017 г.

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа“

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 431, e-mail: [email protected]
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected]
Любка Крушарска – младши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 666, e-mail: [email protected]
Росица Манасиева – външен експерт


Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 431, e-mail: [email protected]
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected]
Любка Крушарска – младши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 666, e-mail: [email protected]
Росица Манасиева – външен експерт


Изменения на Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ съгласно

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: [email protected]
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected]
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected]2. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]
Красимира Александрова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 451, e-mail: [email protected]3. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: [email protected]
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]4. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]


Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания“

Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“”, тел.: 02/9217 454, е-mail: [email protected]
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 453, e-mail: [email protected]
Христина Маркова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.:02/9217 492, e-mail: [email protected]
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, e-mail: [email protected]
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 433, e-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected]
Тихозар Кръстев – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 482, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]


Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Емилия Григорова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 569, е-mail: [email protected]
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 453, е-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]5. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: [email protected]
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: [email protected]
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]


Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]
Емилия Григорова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 569, e-mail: [email protected]
Иванка Русалова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 581, e-mail: [email protected]


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]
Тихозар Кръстев – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 482, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – младши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: [email protected]6. Национална програма „Без свободен час”


Модул „Без свободен час в училище“

Ръководител:

Екип:
Милен Ботев – държавен експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 470, e-mail: [email protected]
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: [email protected]
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: [email protected]


Модул „Без свободен час в детската градина“

Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 554, e-mail: [email protected]
Милен Ботев – държавен експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 470, e-mail: [email protected]
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: [email protected]
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: [email protected]7. Национална програма „Квалификация“

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/9217 436, e-mail: [email protected]
Маргарита Бозова – директор на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя.


ПОКАНА за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка за участие в Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева в периода 14 – 22 октомври 2017 г.

Краен срок – 08.09.2017 г. включително.


Квалификационен курс за обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, Женева, Швейцария по НП „Квалификация“ от 22.07.17 г. до 30.07.17 г.

Краен срок – 16.06.2017 г. включително.8. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02/9217 684, e-mail: [email protected]
Велимир Бенов – държавен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 479, e-mail: [email protected]
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 674, e-mail: [email protected]
Даниела Денчева – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 634, e-mail: [email protected]
Румяна Пехливанова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 748, e-mail: [email protected]
Иван Латунов – младши експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 650, e-mail: [email protected]


Модул „Сигурност в училище“

Ръководител: Елена Витанова – началник на отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 1116, e-mail: [email protected]
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 734, e-mail: [email protected]
Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 551, e-mail: [email protected]
Георги Илиев – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 496, e-mail: [email protected]
Димитър Енчев – старши експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 11 59, e-mail: [email protected]
Радостин Георгиев – младши експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 11 26, e-mail: [email protected]9. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”

Средства за интернет свързаност на училищата

ВАЖНА информация за класираните участници по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

!!! Финансиране по Националната програма ще получат всички класирани участници до 15.12.2017 г.

Удължава се срокът за отчитане на средствата до края на месец декември.

Класиране по компоненти
Инструкции за попълване на формуляр

Формите за онлайн заявки по програмата вече са активни на адрес: http://ikt2017.mon.bg, а срокът за кандидатстване e до 20 септември 2017 г. включително.

Ръководител: Стела Колева – началник отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 459, e-mail: [email protected]

Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 551, e-mail: [email protected]
Шенай Мюмюн – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 642, e-mail: [email protected]
Филип Иванов – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 600, e-mail: [email protected]10. Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]
Ваня Стоянова-Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 443, e-mail: [email protected]11. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: [email protected]
Румяна Костадинова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected]

GoTop