12. НП „Бизнесът преподава“

12. Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 12

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Бизнесът преподава“


Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2021 по Модул 1 „Бизнесът в училище“ (публ. 19.11.2021 г.)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2021 по Модул 2 „Учители в предприятия“ (публ. 19.11.2021 г.)


Кандидатстване за участие в НП „Бизнесът преподава“: https://np.mon.bg/

Срокът за кандидатстване е удължен до 22.10.2021 г. (публ.19.10.2021 г.)

Срок за кандидатстване: от 15.07.2021 г. до 30.09.2021 г.


(публ. 23.03.2021 г.)

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 446, e-mail: [email protected]

Лице за контакти:
Анелия Русакова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 451, e-mail: [email protected];
Ралица Войнова-Найденова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 483, e-mail: [email protected].


GoTop