Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

Общо съобщение (публ. 09.11.2020 г, акт. 18.11.2020 г.)


Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Модул 1 – Актуализиран списък към м. март 2024 г. (публ. 19.03.2024 г.)

Актуализирани проектни предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища 2020-2022 – Модул 1 – 10.2023 г. (публ. 10.11.2023 г.)

Актуализирани одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 – детски ясли и градини към 15.11.2021 г. (публ. 25.11.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване по МОДУЛ 1 – „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ (Ф1)

Одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 – детски ясли и градини (публ. 09.11.2020 г.)


Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Модул 2 – Актуализиран списък към м. март 2024 г. (публ. 19.03.2024 г.)


Актуализирани проектни предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища 2020-2022 – Модул 2 – 10.2023 г. (публ. 10.11.2023 г.)

Актуализирани одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 – неспециализирани училища (начални, основни, гимназии, обединени и средни, профилирани гимназии) към 04.03.2021 г. (публ. 10.03.2021 г.)

Актуализирани одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 – професионални гимназии към 04.03.2021 г. (публ. 10.03.2021 г.)


Одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 – неспециализирани училища (начални, основни, гимназии, обединени и средни), профилирани гимназии (публ. 09.11.2020 г.)

Одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 – професионални гимназии (публ. 09.11.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване по МОДУЛ 2 – „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ (Ф2) (публ. 31.07.2020 г.)

Срокът за кандидатстване по програмата е до 08.09.2020 г. включително.


Лица за контакт:
Даниела Денчева – началник отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 634, [email protected];
Филип Дамянов – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 496, [email protected];
Мадлена Кръстева-Иванова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 673, [email protected];
Катя Ненкова-Иванова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9198 868, [email protected];
Антоанета Кьосева – старши експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 650, [email protected].

GoTop