Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

Архив – Регистър на акредитираните висши училища в Република Българи към 1 юни 2017 г.

1. Аграрен университет – Пловдив

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 24.01.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 24.01.2019 г.

Оценка: 9,29

Програмна акредитация:

2. Академия на МВР – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 03.10.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 03.10.2019 г.

Оценка: 9,02

Програмна акредитация:

3. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 10.05.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 10.05.2019 г.

Оценка: 9,19

Програмна акредитация:

4. Американски университет в България – Благоевград

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8,00

Програмна акредитация:

5. Бургаски свободен университет

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 26.07.2017 г.

Оценка: 8,66

Програмна акредитация:

6. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 13.06.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 13.06.2019 г.

Оценка: 9,12

Програмна акредитация:

7. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 04.10.2018 г.

Оценка: 9,04

Програмна акредитация:

8. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 21.06.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 21.06.2018 г.

Оценка: 9,16

Програмна акредитация:

9. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8,63

Програмна акредитация:

10. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 15.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 15.11.2017 г.

Оценка: 8,60

Програмна акредитация:

11. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 18.04.2013 г. за срок от четири години

Валидна до: 18.04.2017 г.

Оценка: 6,45

Програмна акредитация:

12. Висше училище по застраховане и финанси – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 08.05.2014 г. за срок от шест години

Валидна до: 08.05.2020 г.

Оценка: 9,04

Програмна акредитация:

13. Висше училище по мениджмънт – Варна

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2017 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация:

14. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2018 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация:

15. Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2017 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация:

16. Военна академия „Георги Стойков Раковски“- София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 06.10.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9,06

Програмна акредитация:

17. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2018 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация:

18. Европейски политехнически университет – Перник

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 07.07.2016 г. за срок от три години

Валидна до: 07.07.2019 г.

Оценка: 4,69

Програмна акредитация:

19. Икономически университет – Варна

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 04.10.2017 г.

Оценка: 8,46

Програмна акредитация:

20. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 27.09.2012 г. за срок от четири години

Валидна до: 27.09.2016 г.

Оценка: 5,21

Отрицателна оценка на Акредитационния съвет на НАОА на Проекта за преобразуване на Частно висше училище, самостоятелен Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг в Специализирано частно висше училище Софийско висше бизнес училище (СВБУ) – 09.06.2016 г.

Програмна акредитация:

21. Колеж по туризъм – Благоевград

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 11.05.2016 г. за срок от три години

Валидна до: 11.05.2019 г.

Оценка: 4,79

Програмна акредитация:

22. Лесотехнически университет – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 28.03.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 28.03.2018 г.

Оценка: 8,94

Програмна акредитация:

23. Медицински университет “ Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години
Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в град Сливен на Медицински университет „Проф.д-р Параслев Стоянов“ – Варна

Валидна до: 05.09.2019 г.
Положителна оценка на проекта дадена на 25.10.2012 г.

Оценка: 9.27

Програмна акредитация:

24. Медицински университет – Плевен

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 08.01.2015 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.01.2020 г.

Оценка: 8.49

Програмна акредитация:

25. Медицински университет – Пловдив

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 24.10.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 24.10.2019 г.

Оценка: 9,40

Програмна акредитация:

26. Медицински университет – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 25.07.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 25.07.2019

Оценка: 9,68

Програмна акредитация:

27. Международно висше бизнес училище – Ботевград

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8,02

Програмна акредитация:

28. Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 10.01.2018 г.

Оценка: 8,72

Програмна акредитация:

29. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 06.10.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9,17

Програмна акредитация:

30. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 14.09.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 14.09.2018 г.

Оценка: 9,14

Програмна акредитация:

31. Национална музикална академия „Професор Панчо Владигеров“ – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 05.09.2019 г.

Оценка: 9,23

Програмна акредитация:

32. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 30.01.2014 г. за срок от шест години

Валидна до: 30.01.2020 г.

Оценка: 9,01

Програмна акредитация:

33. Национална художествена академия – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 10.01.2019 г.

Оценка: 9,03

Програмна акредитация:

34. Нов български университет – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 06.12.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.12.2018 г.

Оценка: 9,00

Програмна акредитация:

35. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 19.02.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.02.2019 г.

Оценка: 9,36

Програмна акредитация:

36. Русенски университет „Ангел Кънчев“

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 07.06.2012 г., за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Валидна до: 07.06.2018 г.

Оценка: 9,28

Програмна акредитация:

37. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 25.10.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 25.10.2018 г.

Оценка: 9,59

Програмна акредитация:

38. Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8,13

Програмна акредитация:

39. Театрален колеж „Любен Гройс“ – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 07.03.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 07.03.2018 г.

Оценка: 8,09

Програмна акредитация:

40. Технически университет – Варна

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 24.07.2014 г. за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Добрич на Техническия университет – Варна

Валидна до: 24.07.2020 г.

Оценка: 9,18

Програмна акредитация:

41. Технически университет – Габрово

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 11.10.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 11.10.2017 г.

Оценка: 8,63

Програмна акредитация:

42. Технически университет – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 14.06.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 14.06.2018 г.

Оценка: 9,50

Програмна акредитация:

43. Тракийски университет – Стара Загора

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9,27

Програмна акредитация:

44. Университет за национално и световно стопанство

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9,65

Програмна акредитация:

45. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 06.03.2014 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.03.2020 г.

Оценка: 9,31

Програмна акредитация:

46. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 28.11.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 28.11.2019 г.

Оценка: 9,14

Програмна акредитация:

47. Университет по хранителни технологии – Пловдив

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 01.12.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 01.12.2022 г.

Оценка: 9,07

Програмна акредитация:

48. Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 04.07.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 04.07.2018

Оценка: 8,86

Програмна акредитация:

49. Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9,01

Програмна акредитация:

50. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 02.04.2015 г. за срок от пет години

Валидна до: 02.04.2020 г.

Оценка: 8,92

Програмна акредитация:

51. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9,26

Програмна акредитация:

GoTop