„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия
Оценка: 9,15
Акредитацията е дадена на: 03.08.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Вътрешни болести
Оценка: 9,08
Акредитацията е дадена на: 03.08.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Неврология
Оценка: 8,75
Акредитацията е дадена на: 03.08.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Кардиология
Оценка: 9,51
Акредитацията е дадена на: 09.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 09.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Дерматология и венерология
Оценка: 9,50
Акредитацията е дадена на: 09.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 09.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Оценка: 8,74
Акредитацията е дадена на: 09.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 09.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Акушерство и гинекология
Оценка: 8,54
Акредитацията е дадена на: 09.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 09.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Ангиология
Оценка: 9,00
Акредитацията е дадена на: 09.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 09.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Анестезиология и реаниматология
Оценка: 8,51
Акредитацията е дадена на: 09.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 09.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Оценка: 8,58
Акредитацията е дадена на: 08.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Неврохирургия
Оценка: 9,01
Акредитацията е дадена на: 08.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Обща хирургия
Оценка: 9,06
Акредитацията е дадена на: 08.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Образна диагностика
Оценка: 8,76
Акредитацията е дадена на: 10.02.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Нуклеарна медицина
Оценка: 8,85
Акредитацията е дадена на: 10.02.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Медицинска онкология
Оценка: 8,69
Акредитацията е дадена на: 16.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Оценка: 8,65
Акредитацията е дадена на: 16.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

GoTop