Национална кардиологична болница

Програмна акредитация: ОНС „доктор“

Институт: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Анестезиология и интензивно лечение
Акредитация валидна до:
24.10.2024 г.
Оценка:
8,70

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Кардиохирургия
Акредитация валидна до:
24.10.2024 г.
Оценка:
8,61

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Ангиология
Акредитация валидна до:
21.11.2024 г.
Оценка:
8,70

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Съдова хирургия
Акредитация валидна до:
21.11.2024 г.
Оценка:
8,71

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Детска кардиология
Акредитация валидна до: 07.03.2025 г.
Оценка: 9,11

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: 07.03.2025 г.
Оценка: 9,15


Докторска програма: Клинична лаборатория
Акредитация валидна до: 29.03.2018 г.
Оценка: 9,55

Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология
Акредитация валидна до: 19.07.2018 г.
Оценка: 9,11

Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 19.07.2017 г.
Оценка: 8,72

GoTop