Военномедицинска академия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Военномедицинска академия – София

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Урология
Оценка: 9,32
Акредитацията е дадена на: 03.08.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Кардиология
Оценка: 9,25
Акредитацията е дадена на: 03.08.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Авиационна медицина
Оценка: 9,08
Акредитацията е дадена на: 15.06.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Оценка: 9,09
Акредитацията е дадена на: 15.06.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Оценка: 9,12
Акредитацията е дадена на: 15.06.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Психиатрия
Оценка: 9,13
Акредитацията е дадена на: 08.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване
Докторска програма: Онкология
Оценка: 9,11
Акредитацията е дадена на: 08.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Епидемиология
Оценка: 8,68
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 27.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Оценка: 9,13
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 27.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Образна диагностика
Оценка: 8,91
Акредитация валидна до: 30.09.2026 г.
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Акушерство и гинекология
Оценка: 9,07
Акредитация валидна до: 30.09.2027 г.
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Пластична и естетична хирургия
Оценка: 8,96
Акредитация валидна до: 30.09.2026 г.
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:
Нефрология
Акредитация валидна до:
04.04.2025 г.
Оценка:
9,09


Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Съдова хирургия
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,13

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Акредитация валидна до: 17.03.2022 г.
Оценка: 9,15

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 17.03.2021 г.
Оценка: 8,21

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Оториноларингология
Акредитация валидна до: 25.02.2021 г.
Оценка: 8,46

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Акредитация валидна до: 11.02.2021 г.
Оценка: 8,49

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Клинична лаборатория
Акредитация валидна до: не дава акредитация
Оценка: 4,85

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Акредитация валидна до: 03.12.2021 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Акредитация валидна до: 03.12.2021 г.
Оценка: 9,35

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,76

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Радиобиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Хематология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,66

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,31

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,72

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,77

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Белодробни болести
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,37

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Организация и тактика на медицинската служба
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,31

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Военна токсикология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Токсикология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,57

GoTop