Регистър на банките

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

актуализиран на 31.01.2020 г.


Име на търговската банка: Алианц Банк България АД

Адрес на търговската банка: София, бул. „Мария Луиза“ № 79

БУЛСТАТ: 128001319

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-148/08.07.2011 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Банка ДСК ЕАД

Адрес на търговската банка: София 1036, ул. „Московска“ № 19

БУЛСТАТ: 121830616

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-519/21.06.2010 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Българо-американска кредитна банка АД

Адрес на търговската банка: София, ул. „Славянска“ № 2

БУЛСТАТ: 121246419

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-49/22.03.2018 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Инвестбанк АД

Адрес на търговската банка: 1404 София бул. „България“ № 85

БУЛСТАТ: 831663282

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-64/19.04.2019 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: „Обединена българска банка“ АД

Адрес на търговската банка: София, бул. „Витоша“ № 89 Б

БУЛСТАТ: 000694959

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-273/16.12.2019 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Адрес на търговската банка: София 1797, бул. „Драган Цанков“ № 37

БУЛСТАТ: 831094393

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-100/20.06.2016 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

Адрес на търговската банка: София 1407, бул. „Н. Вапцаров“ 55, БЦ Експо 2000, фаза 3

БУЛСТАТ: 831558413

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-530/29.06.2010 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Юробанк България АД

Адрес на търговската банка: София, ул. „Околовръстен път“ №260

БУЛСТАТ: 000694749

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-4190/08.07.2013 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор

GoTop