Класиране

Класиране за учебната 2023/2024 година

Протокол за лауреатите и за резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по техническо чертане (публ. 15.04.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по немски език (публ. 15.04.2024 г.)

Протокол от класирането на учениците от Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за учениците в гимназиалните етапи“ 2024 г. (публ. 15.04.2024 г.)

Протокол за класирането на участниците в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за 4. клас, проведен на 13.04.2024 г. в гр. Пловдив (публ. 15.04.2024 г.)

Протокол с окончателните резултати на учениците от Националното състезание „Практични финанси“ (публ. 12.04.2024 г.)

Окончателен протокол на допуснатите проекти за участие в националния кръг на олимпиадата по информационни технологии2023-2024 година по възрастови групи (публ. 10.04.2024 г.)

Протокол с класираните ученици за националния кръг на олимпиадата по гражданско образование (публ. 08.04.2024 г.)

Протокол с резултати от Пролетно математическо състезание за учениците от V до VII клас (публ. 08.04.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите от Пролетно математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“, възрастова група VIII-XII клас (публ.04.04.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националната олимпиада по английски език (публ.04.04.2024 г.)

Протокол с учениците, допуснати до устен изпит за подбор на участниците в Международната олимпиада по английски език (публ.04.04.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по физика (публ.02.04.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по философия (публ.01.04.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по техническа чертане (публ.01.04.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 28.03.2024 г.)

Протокол с резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката (публ. 28.03.2024 г.)

Протокол с окончателните резултати на учениците, взели участие в националния кръг на олимпиадата по френски език на 16 март 2024 г. в гр. Бургас (публ. 27.03.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране (публ. 26.03.2024 г.)

Протокол за резултатите от индивидуалното отборното класиране на участниците в националния кръг на състезанието по професия „Най-добър млад заварчик“ – 23.03.2024 г. (публ. 26.03.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в Националната олимпиада по биология и здравно образование (публ. 26.03.2024 г.)

Протокол на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по математика ученици (публ. 25.03.2024 г.)

Протокол с резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2023/2024 година (публ. 25.03.2024 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация (публ. 22.03.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в Националната олимпиада по испански език (публ. 21.03.2024 г.)

Протокол за отборното класиране и резултатите на учениците от националния кръг на състезанието по професия „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 19.03.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците от Националното състезание по финансова грамотност (публ. 19.03.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на 56-та олимпиада по химия и опазване на околната среда (публ. 19.03.2024 г.)

Протокол на учениците от 4. клас, класирани до участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ (публ. 18.03.2024 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 18.03.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по информатика, Хасково, 9-10 март 2024 г. (публ. 14.03.2024 г.)

Протокол за класиране при момичетата от националния кръг на олимпиадата по информатика, Хасково, 9-10 март 2024 г. (публ. 14.03.2024 г.)

Протокол за допуснатите до национален кръг ученици на олимпиадата по немски език (публ. 14.03.2024 г.)

Окончателно класиране на учениците, предложени за участие в националния кръг на олипиадата по география и икономика, 19 април – 21 април 2024 г., гр. София ( публ. 14.03.2024 г.)

Списък на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по астрономия ( публ. 12.03.2024 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 12.03.2024 г.)

Списък на учениците, допуснати за участие в националния кръг на олимпиадата по физика – 30.03.2024 г. ( публ. 11.03.2024 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на XXXVI олимпиада по философия ( публ. 11.03.2024 г.)

Протокол за резултатите от Пролетното национално състезание по физика, 09.03.2024 г., Кърджали ( публ. 11.03.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 08.03.2024 г.)

Протокол на Националната комисия за учениците, допуснати до участие в националния кръг на Националното състезание по финансова грамотност (публ. 07.03.2024 г.)

Протокол за допуснатите ученици до национален кръг на състезанието по професия „Най-добър млад заварчик“ за 23 март 2024 г. (публ. 06.03.2024 г.)

Протокол с учениците, допуснати до участие в националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране (публ. 05.03.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по лингвистика (публ. 01.03.2024 г.)

Протокол на допуснатите до участие в националния кръг ученици в олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ. 29.02.2024 г., акт. 06.03.2024 г.)

Списък с класираните професионални гимназия за национален кръг на състезанието „Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 28.02.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 27.02.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 27.02.2024 г.)

Протокол с окончателните резултати на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 27.02.2024 г.)

Протокол с класираните ученици за национален кръг на Националната олимпиада по информатика (публ. 21.02.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците от проведен училищен кръг на Националното състезание по професия „Най-добър техник в машиностроенето“ и за допускане до участие в националния кръг на състезанието – 16 март 2024 г. (публ. 21.02.2024 г.)

Kласирани професионални гимназии за националния кръг на състезание „Млади таланти в модата“ (публ. 21.02.2024 г.)

Протокол с окончателните резултати на допуснатите ученици до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 19.02.2024 г.)

Протокол с резултатите от национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 07.02.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в Националното заимно математическо състезание „Атанас Радев“ (публ. 31.01.2024 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в Националното състезание по лингвистика (публ. 31.01.2024 г.)

Протокол за резултатите на учениците в Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ (публ. 04.12.2023 г.)

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 01.12.2023 г.)

Протокол за резултатите от националния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 30.11.2023 г.)

Протокол с лауреатите и с класирането от Национален есенен турнир по информатика (публ. 30.11.2023 г.)

Протокол с класирането на момичетата от Национален есенен турнир по информатика (публ. 30.11.2023 г.)

Протоколи с резултати от Есенното национално състезание по физика, проведено в гр. Копривщица в периода 17-19.11.2023 г. (публ. 27.11.2023 г.)

Протокол от XXI Национално състезание по природни науки и екология – защита на проекти (публ. 21.11.2023 г.)

Протокол за резултатите на учениците, класирани за участие в националния кръг на Многоезичното състезание (публ. 06.11.2023 г.)

GoTop