Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплектиЗа учебна 2022 – 2023 година


Заповед № РД09-3339/15.06.2022 г. за утвърждаване на образец на заявки за учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии за учениците в V клас и в VI клас в държавните, общинските и частните училища и на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на, учебници за учебната 2022 – 2023 година (публ. 15.06.2022 г.)

1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за V клас и за VI клас за учебната 2022 – 2023 година – Приложение № 1.
2. Образец на заявка за учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за V клас за учебната 2022 – 2023 година – Приложение № 2.
3. Образец на заявка за учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за VI клас за учебната 2022 – 2023 година – Приложение № 3.

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за учебната 2022 – 2023 година (публ. 16.06.2022 г.)


Заповед № РД 09-3212/01.06.2022 г. за утвърждаване на образец на заявка за познавателни книжки за първа възрастова група в държавните, общинските и частните детски градини, заявка за познавателни книгжки за първа възрастова група в Европейските училища и на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група за учебната 2022 – 2023 година (публ. 02.06.2022 г.)

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група, за учебната 2022 – 2023 година – Приложение № 1
 2. Образец на заявка за първа възрастова група – Приложение № 2
 3. Образец на заявка за първа възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища – Приложение № 3
 4. Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки за първа възрастова група за учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-3173/ 27.05.2022 г. за утвърждаване на образец на заявки по класове и на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух за учебната 2022 – 2023 година (публ. 27.05.2022 г.)

 1. График на дейностите – Приложение № 1
 2. Образец на заявка за учебни комплекти за първи клас – Приложение № 2.
 3. Образец на заявка за учебни комплекти за втори клас – Приложение № 3.
 4. Образец на заявка за учебни комплекти за трети клас – Приложение № 4.

Заповед № РД09-2118/ 01.02.2022 г. за утвърждаване на образец на заявки по възрастови групи и класове и на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.02.2022 г.)

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022/2023 година – Приложение № 1. (публ. 01.02.2022 г.)
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група – Приложение № 2.
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група – Приложение № 3.
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група – Приложение № 4. (акт. 08.02.2022)
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 5.
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 6.
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас – Приложение № 7.
 8. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 8.
 9. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 9.
 10. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 10.
 11. Образец на заявка за учебници за VII клас – Приложение № 11.
 12. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 12.
 13. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 13.
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 14.
 15. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 15.
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците във II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 16.
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 17.
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 18.
 19. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 19.
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 20.
 21. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 21.

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022/2023 година (публ. 01.02.2022 г.)За учебна 2021 – 2022 година


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2021 – 2022 година (публ. 28.07.2021 г.)

Заповед № РД 09-1542/28.07.2021 г. за утвърждаване на:

1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2021 – 2022 година

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас за учебната 2021 – 2022 година (публ. 12.04.2021 г.)

Заповед № РД09-858/09.04.2021 г. за утвърждаване на:
1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас – Приложение № 1;
2. Образец на заявка за учебни комплекти за първи клас по родинознание – Приложение № 2.

Линковете за достъп до одобрените учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас

„Клет България“ ООД
Родинознание за 1. клас, И. Мирчева: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/a1_rodinoznanie/index.html
Учебна тетрадка за 1. клас, И. Мирчева: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/a1_rodino_tetradka/index.html

„Клет България“ ООД
Родинознание за 1. клас, Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Сточнова: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/b1_rodinoznanie/index.html
Учебна тетрадка за 1. клас, Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Сточнова: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/b1_rodino_tetradka/index.html

„Просвета Азбуки” ЕООД
Родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/ZpSU4THGmm-867/864
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/9yEa2W1y70-754/868

„Просвета Плюс” ЕАД
Учебник по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска:
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/w4WoD7pP0M-809/863
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска:
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/Oza5myufib-1003/867

„Просвета София” АД
Учебник по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/CwSorz5oy3-952/860
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/rlQ6wJ88Bo-839/866


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух за учебната 2021 – 2022 година (публ. 29.03.2021 г.)

Заповед № РД09-790/29.03.2021 г. за утвърждаване на образец на заявки по класове и на график на дейностите за осигуяване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух, за учебната 2021 – 2022 година
1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух за учебната 2021/2022 година – Приложение № 1;
2. Образец на заявка за учебни комплекти за първи клас – Приложение № 2;
3. Образец на заявка за учебни комплекти за втори клас – Приложение № 3;
4. Образец на заявка за учебни комплекти за трети клас – Приложение № 4.


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021 – 2022 година

(публ. 21.01.2021 г.)

Заповед № РД09-188/21.01.2021 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година – Приложение № 1.
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група – Приложение № 2.
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група – Приложение № 3.
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група – Приложение № 4.
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 5.
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 6.
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас – Приложение № 7.
 8. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 8.
 9. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 9.
 10. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 10.
 11. Образец на заявка за учебнициза VII клас – Приложение № 11.
 12. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 12.
 13. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 13.
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 14.
 15. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 15.
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците във II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 16.
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 17.
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 18.
 19. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 19.
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 20.
 21. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 21.
  (публ. 21.01.2021 г.)

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година (публ. 21.01.2021 г.)За учебна 2020 – 2021 година


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

(публ. на 28.02.2020 г.)

Заповед № РД09-541/ 27.02.2020 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година – Приложение № 1
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група за учебната 2020/2021 година – Приложение № 2
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2020/2021 година – Приложение № 3
 4. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 4
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 5
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 6
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 7
 8. Образец на заявка за учебници за V клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 8
 9. Образец на заявка за учебници за VI клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 9
 10. Образец на заявка за учебници за VII клас за учебната 2020/2021 г. – Приложение № 10
 11. Образец на заявка за учебни комплекти за I клас по специални учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 11
 12. Образец на заявка за учебни комплекти за II клас по специален учебен предмет за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 12
 13. Образец на заявка за учебни комплекти за III клас по специален учебен предмет за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 13
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2020/2021 година – Приложение № 14
 15. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2020/2021 година – Приложение № 15
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 16
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 17
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 18
 19. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 19
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 20
 21. Образец на заявка за учебници за учениците VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 21
 22. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 22

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година (публ. 06.03.2020 г.)За учебна 2019 – 2020 година


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-1764/28.06.2019 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 година – Приложение № 1

Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 2.

Образец на заявка за учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в IV клас в Европейските училища – Приложение № 3.

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2019/2020 година


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019 – 2020 година

 1. Заповед РД№ РД09-820/15.03.2019 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година
 2. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година – Приложение № 1
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група – Приложение № 2
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група – Приложение № 3
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 4
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 5
 7. Образец на заявка за учебници и учебни помагала за III клас – Приложение № 6
 8. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 7
 9. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 8
 10. Образец на заявка за учебници за VII клас – Приложение № 9
 11. Образец на заявка за учебни комплекти за I клас по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух – Приложение № 10
 12. Образец на заявка за учебен комплект за II клас по специален учебен предмет за ученици с увреден слух – Приложение № 11
 13. Образец на заявка за учебен комплект за III клас по специален учебен предмет за ученици с увреден слух – Приложение № 12
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група по образователно направление „Български език и литература“ за децата, които се обучават в Европейските училища – Приложение № 13
 15. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от I до IV клас, обучавани в Европейските училища – Приложение № 14
 16. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците от V до VII клас, обучавани в Европейските училища – Приложение № 16.

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019 – 2020 годинаЗа учебна 2018 – 2019 година


График на дейностите за осигуряване за безвъзмедно ползване на учебници и учебни комплекти за учениците от III клас, на учебници за учениците от VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и италиански език за учениците от V клас за учебната 2018 – 2019 година:

 1. Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти
 2. Приложение № 1 – График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката;
 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от IIІ клас;
 4. Образец на заявка за учебници за VII клас;
 5. Образец на заявка за учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас;
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в III клас в Европейските училища;
 7. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците в VII клас в Европейските училища

 8. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците в III клас и в VII клас и учебници по испански език и италиански език за V клас за учебната 2018 – 2019 година.

График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета и четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018 – 2019 година:

 1. Заповед РД09-665/05.04.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки
 2. График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 3. Образец-заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година:

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018 – 2019 година:

 1. Заповед РД09-137/29.01.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти
 2. График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и науката;
 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година:
 4. Образец-заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2018/2019 година:
 5. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 6. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас за учебната 2018/2019 година.


Учебна 2017 – 2018 година


График на дейностите за осигуряване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2017 – 2018 година

Във връзка с разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 79/2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и с данните за отчетената средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт, МОН уточнява, че при определяне на средствата за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година ще се прилагат нормативите на средствата по чл. 3 от Постановление № 79/2016 г. на МС.

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2017 – 2018 година

Образец заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2017 – 2018 година

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала по образователно направление „Български език и литература“ за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017 – 2018 година

GoTop