Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XI и за XII клас по новите учебни програми, по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – италиански език и френски език, за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), модул 1 „Устно общуване“ и модул 2 „Писмено общуване“

Заповед № РД09-875/04.04.2024 г. за откриване на процедури (публ. 05.04.2024 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XI и за XII клас по новата учебна програма, по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет музика, модул 1 „Музикална култура“, модул 2 „Теория на музиката“, модул 3 „Музикален инструмент/пеене“ и модул 4 „Пиано/електронни инструменти“

Заповед № РД09-869/04.04.2024 г. за откриване на процедури (публ. 05.04.2024 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XI и за XII клас по новите учебни програми, по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и френски език, за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), модул 1 „Устно общуване“ и модул 2 „Писмено общуване“

Заповед № РД09-868/04.04.2024 г. за откриване на процедури (публ. 05.04.2024 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XI и за XII клас по новата учебна програма, по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – италиански език, за постигане на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), модул 1 „Устно общуване“, модул 2 „Писмено общуване“, модул 3 „Езикът чрез литературата“ и модул 4 „Култура и междукултурно общуване“

Заповед № РД09-855/03.04.2024 г. (публ. 05.04.2024 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по общообразователния учебен предмет компютърно моделиране

Заповед РД09-546/ 26.02.2024 г.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по общообразователния учебен предмет чужд език – италиански език, за постигане на ниво А2 (А1-А2) по Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД 09-251/31.01.2024 г.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по общообразователния учебен предмет чужд език – италиански език, за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план)

Заповед № РД09-247/31.01.2024 г.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-3838/ 22.11.2023 г. (публ. 22.11.2023 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит, за учениците от І клас или от първа година на обучение до VІІ клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-3539/ 01.11.2023 г. (публ. 02.11.2023 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски език, за учениците от І клас или от първа година на обучение до VІІ клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-3537/01.11.2023 г. (публ. 02.11.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература за VIII, IХ и Х клас

Заповед № РД09-3413/25.10.2023 г. (публ. 27.10.2023 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по български език и литература за ХI и ХII клас

Заповед № РД 09-3411/25.10.2023 г. (публ. 27.10.2023 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет – религия (неконфесионално обучение) от VII до XII клас.

Заповед № РД 09-3074/12.10.2023 г. (публ. 12.10.2023 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по учебния предмет чужд език – италиански език, за профилирана подготовка за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР – модул 3 „Език и култура“ и модул 4 „Езикови практики“

Заповед № РД 09-2653/18.09.2023 г. (публ. 19.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и френски език, за профилирана подготовка за XII клас за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Заповед № РД 09-2654/18.09.2023 г. (публ. 19.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници от I до XII клас по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-2367/11.09.2023 г. (публ. 12.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по общообразователния учебен предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-2137/ 31.08.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Реч и предметна дейност

Заповед № РД09-1937/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Развитие на речта и произношение

Заповед № РД09-1936/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Музикални стимулации

Заповед № РД09-1934/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Моторика

Заповед № РД09-1933/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Фонетична ритмика

Заповед № РД09-1935/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Развитие на речта

Заповед № РД09-1932/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език: испански, италиански, немски и френски език по задължителните модули за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка – модул 1 „Устно общуване“ и модул 2 „Писмено общуване“

Заповед № РД09-5048/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език : италиански, немски и френски език по задължителните модули за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка – модул 1 „Устно общуване“ и модул 2 „Писмено общуване“

Заповед № РД09-5047/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език: италиански и руски език по задължителните модули за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас за постигане на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка – модул 1 „Устно общуване“, модул 2 „Писмено общуване“, модул 3 „Езикът чрез литературата“ и модул 4 „Култура и междукултурно общуване“

Заповед № РД09-5046/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет изобразително изкуство по задължителния модул за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас – модул 1 „Теория на изкуството“, модул 2 „Изкуство и изразни средства“, модул 3 „Визуална култура“ и модул 4 „Дигитални изкуства“

Заповед № РД09-5045/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет музика по задължителния модул за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас – модул 1 „Музикална култура“, 2 „Теория на музиката“, 3 „Музикален инструмент/пеене“ и 4 „Пиано/електронни инструменти“

Заповед № РД09-5044/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)

GoTop