Информация относно бакалавърски програми в Шотландия

Шотландското правителство потвърждава, че гражданите на ЕС и през учебната 2019/2020 година ще могат да следват в бакалавърски програми без заплащане на учебни такси

В заявление от 01.02.2018 г. на г-жа Шърли-Ан Сомървил, заместник-министър на образованието на Шотландия с ресор специализирано обучение, висше образование и наука, шотландското правителство потвърждава, че гражданите на ЕС и през учебната 2019/2020 година ще могат да следват в бакалавърски програми без заплащане на учебни такси.

Наред с това се припомня, че ще бъдат възстановени таксите за обучение на студентите от ЕС, които са започнали обучението си през учебната 2017/2018 и 2018/2019 година.

Пълният текст на изявлението е достъпен на следния линк: https://news.gov.scot/speeches-and-briefings/ministerial-statement-supporting-people-to-study-in-scotland.

GoTop