Комплексни административни услуги

С лице към хоратаИздаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната”, извършвана от Министерството на образованието и науката и Националния център за информация и документация

Информация за потребителите относно предоставянето на услугата (в PDF формат) (акт. 16.06.2020 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE …“ (акт. 16.06.2020 г.)

Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на комплексна административна услуга (акт. 08.07.2020 г.)

GoTop