Център за административно обслужване

С лице към хората

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В Центъра за административно обслужване гражданите и представителите на юридическите лица подават заявления за предоставяне на административни услуги.

Адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а, партер – „Запад“, стая № 4

Работно време: от 09:00 до 17:30 ч. без прекъсване, всеки работен ден.

Лице за контакт:

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”
Телефон: 02/9217 588
Електронна поща: [email protected]


ПРИЕМНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В Приемната се подават искания, жалби, протести, сигнали, предложения и похвали на граждани и представители на юридически лица.

Адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а приемна, партер – „Запад“

Работно време: от 09:00 до 17:30 ч., без прекъсване, всеки работен ден.

Телефон: 02/9217 760

Електронна поща: [email protected]

Лице за контакт:

ЦВЕТАЛИНА САПУНДЖИЕВА – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”

GoTop