Отворени данни

(публикувано 10.06.2021 г.)

Националният портал за отворени данни, достъпен на адрес: https://data.egov.bg/, представлява единна, централизирана, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните мета-данни. Порталът съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 10 хиляди набори от данни, в отворен машинночетим формат, публикувани от почти 500 институции и организации. Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен както от компютър, така и от мобилни устройства.

Публикуваните и поддържаните набори от данни на Министерството на образованието и науката на „Портала за отворени данни на Република България“ са достъпни на адрес:

https://data.egov.bg/organisation/profile/a57a2273-6b21-4a7a-99ee-05ec4f67ebe4?q=министерство+на+образованието+и+науката&type=2

и са в следните категории:

  • Средно образование;
  • Висше образование;
  • Професионално образование и обучение;
  • Наука;
  • Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН.

Наборите от данни на Министерството на образованието и науката се актуализират своевременно на „Портала за отворени данни на Република България“, като се отчитат спецификата на организацията и провеждането на събитията, както и информационните ресурси, в резултат на които се формират данните.

GoTop