Емилия Лазарова

Заместник-министър на образованието и науката Емилия ЛазароваЕмилия Лазарова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Емилия Лазарова е назначена за заместник-министър на образованието и науката. Педагог по образование, тя притежава дългогодишен управленски опит в тази сфера. От 2008 г. досега е директор на II АЕГ „Томас Джеферсън“ в София. В рамките на професионалната си кариера е била също директор на 54 СОУ „Иван Рилски“, както и помощник-директор в 22 СОУ „Г. С. Раковски“. Близо пет години е хоноруван преподавател по методика на обучението по география в СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет. В периода 2017 г. – 2021 г. е съветник на министъра на образованието и науката в сферата на управлението и формирането на политики в средното образование.

GoTop