Архив – конкурсни процедури

ПОВТОРНА ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА

Поканата е публикувана на 27 юни 2019 г. Срок за подаване до 17:30 на петия работен ден, считано от датата на публикуването на поканата.


ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София

ПОКАНА

Поканата е публикувана на 10 юни 2019 г. Срок за подаване до 17:30 на десетия работен ден, считано от датата на публикуването на поканата.

GoTop