Архив Фонд „Научни изследвания“

Годишен доклад на Комисията за наблюдение и оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката за 2020 г. (публ. 09.08.2021 г.)


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021“ (публ. 30.09.2021 г.) (публ. 30.09.2021 г.)
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 09.11.2021 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. (публ. 04.08.2021 г.)
Крайният срок за подаване
на проектните предложения е 30.09.2021 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в 2 нови конкурса (публ. 31.05.2021 г.)
Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА“
Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 28.06.2021 г.

GoTop