Покана за пилотна европейска схема за стипендии за изследователи в риск

Европейската комисия публикува покана за пилотна европейска схема за стипендии за изследователи в риск

Европейската комисия публикува нова покана за разработване на подходяща структура за схема за стипендии за изследователи в риск, която да се справи с понастоящем фрагментираната и ограничена подкрепа на ниво Европейски съюз.

Новата схема ще установи, тества и валидира процедури за оценка на рисковете, пред които са изправени кандидатстващите изследователи. Ще бъдат отпуснати около 30 стипендии за изследователи в риск, представили най-добрите предложения, за да продължат работата си в безопасна среда, независимо дали академична или неакадемична. Могат да кандидатстват изследователи от всички области на научните изследвания и иновациите. Те могат да бъдат както докторанти, така и постдокторанти.

Повече информация може да бъде открита в следващия линк: the Preparatory Action – European fellowship scheme for researchers at risk.

В допълнение към документите за поканата за подготвително действие Европейска схема за стипендии за изследователи в риск, EAC и REA са подготвили два кратки информационни видеоклипа с насоки за политика и оценка за кандидатите.

Въведение и политически брифинг от Мария Митик, политически анализатор, DG EAC: https://youtu.be/yWAE9LnSvMg

Брифинг за оценка от Андреа Хътерер, координатор на разговорите, REA: https://youtu.be/JnaFPABC0C4

Публикувано 24.08.2023 г.

GoTop