23. Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Заповед № РД09-470/ 25.02.2021 г. за определяне състав на жури за Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. (публ. 29.04.2021 г.)
Заповед № РД09-1021/29.04.2021 г. за награждаване на отличените проектни предложения участвали в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. (публ. 29.04.2021 г.)


23. Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.23. Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.
(публ. 26.02.2021 г.)

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

• Биология
• Химия
• Информатика
• Инженерни науки
• Материалознание
• Математика
• Медицина
• Физика
• Социални и хуманитарни науки
• Екология

Тази година 23. Национален конкурс ще се проведе в периода 26 -28 април 2021 г.

Крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2021 г. на следните имейли: [email protected] и [email protected] .

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2021 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.
________________________________________
Приложения:
Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г.
Регламент на провеждане на конкурса
Регистрационна форма за участие в Националния конкурс „Млади таланти“
(публ. 26.02.2021 г.)


Заповед № РД09-470/ 25.02.2021 г. за определяне състав на жури за Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. (публ. 29.04.2021 г.)
Заповед № РД09-1021/29.04.2021 г. за награждаване на отличените проектни предложения участвали в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. (публ. 29.04.2021 г.)

GoTop