Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г.

Mинистерство на образованието и науката връчи наградите „Питагор“ за тринадесети път (публ. 26.05.2021 г.)

Заповед за определяне състава на журито

Доклад от журито за определяне на носителите на награди „Питагор”, 2021 г.

Заповед за награждаване на учени в отделните категории


Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г.Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2018-2020 г.

(публ. 16.03.2021 г.)

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират с изцяло нов регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните категории:

• Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;

• Голяма награда „Питагор“ за млад учен;

• Награда „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото;

• Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства (конкретната област за тази година ще бъде определена от журито и ще се публикува на страницата на МОН допълнително)

Двете области в категорията, за които ще могат да се подават документи са:

Обществено здраве и здравословна околна среда :
Приоритети:
1. Качество на въздуха
2. Качество на повърхностните и подпочвените води
3. Токсични вещества и опасни отпадъци
4. Семейство и общности
5. Инфраструктура и наблюдение
6. Глобално екологично здраве

Дигитална трансформация и комуникация
Приоритети:
1. Интердисциплинарни изследвания върху цифровизацията като социална трансформация и нейното въздействие върху процесите на комуникация и обучение
2. Дигитална трансформация в обществените сектори и индустрията
3. Нови комуникационни технологии и изкуствен интелект
4. Киберфизични системи и приложения в обществото и индустрията.
5. Киберсигурност
6. Социални и хуманитарни последствия от дигиталната трансформация на обществото

• Награда „Питагор“ за пробив в науката;

• Награда „Питагор“ за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие.

Изискванията към желаещите да участват в конкурса са:
  • Наличие на попълнен формуляр за участие;
  • Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в последствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива);
  • Подадена справка за участие в международни организации и проекти;
  • Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;
  • Доказателства за релевантност към съответната категория.

Кандидатите представят научните си резултати за период от 3 години (2018 – 2020) с изключение на Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос, за която кандидатите представят обобщено най-значимите си научни резултати през цялата си кариера.

Кандидатури за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. Министерството на образованието и науката запазва правото си да отправя индивидуални покани за участие към изявени учени, идентифицирани с помощта на аналитични данни от платформите, които проследяват наукометричните показатели (SCOPUS и/или Web of Science).

В процедурата нямат право да участват учени и научни колективи, носители на наградата „Питагор“ в предходни години. Изключение са носителите в категория „Голяма награда „Питагор“ за млад учен“, спечелили наградата преди не по-малко от 3 години.

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”.

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен път.

Крайният срок за подаване на предложенията се удължава до 23 април 2021 г. на електронни адреси:
[email protected] и [email protected]

Допълнение към Регламента за конкурса (публ. 14.04.2021 г.)

Регламент за конкурса
Формуляр за участие

Pythagoras National Science Award – Application Form (31.03.2021 г.)

GoTop