Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2021 г.

Решение № 855 от 9 декември 2021 година за изменение на националните научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 13.12.2021 г.)

Решение № 731 от 21 октомври 2021 година за одобряване на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ съгласно приложението (публ. 25.10.2021 г.)

Решение № 732 от 21 октомври 2021 година за одобряване на Национална научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“ съгласно приложението (публ. 27.10.2021 г.)

Решение № 733 от 21 октомври 2021 година за одобряване на Национална научна програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“ съгласно приложението (публ. 27.10.2021 г.)

Решение № 593 на Министерски Съвет от 12 август 2021 година за одобряване на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука” – 2021 (ВИХРЕН – 2021) (публ. 04.01.2022 г.)

GoTop