Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2022 г.

Решение № 1049 от 21 декември 2022 година за изменение на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” (ЕПЛЮС), одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирана с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 09.01.2023 г.)


Решение № 391 от 16.06.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ (НППИ) 2022 – 2025 г. (публ. 10.10.2022 г.)


РЕШЕНИЕ № 205 от 7 април 2022 година за одобряване на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (публ. 04.05.2022 г.)

Лице за контакт за ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“:
Зорница Хаджидимитрова-Георгиева, тел.: 02 9217 545, e-mail: [email protected]

GoTop