Абонаментен договор за достъп до платформите Science Direct и Scopus

За достъп до платформите, моля използвайте следните адреси:

https://www.sciencedirect.com/

https://www.scopus.com/

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката, изброени в таблицата по-долу, да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте.

Янита Жеркова – дирекция „Наука”, тел.: +359 2 9217 648; [email protected]

Списък с българските институции в областта на висшето образование и научните институти

Допълнителна информация – Нов тригодишен абонаментен договор (2019-2021 г.) за достъп до ресурсите на издателство Elsevier

GoTop