1,2 МЛН. ЛВ. ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БОРБА С БЕДСТВИЯТА

1,2 МЛН. ЛВ. ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БОРБА С БЕДСТВИЯТА

Правителството одобри 1 200 000 лева за изпълнението на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за 2022 г.

Програмата е одобрена през 2018 г., a срокът за изпълнението ѝ е до края на 2023 г. Тя е насочена към провеждане на научни изследвания в областта на опазване на околната среда с цел осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението в страната. Изследванията се осъществяват от 14 института на БАН, 5 института на Селскостопанската академия към Министерството на земеделието, храните и горите, 6 висши училища и Националния център по обществено здраве и анализи.

Чрез изпълнението на програмата се цели още преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

Споделете

GoTop