1,2 МЛН. ЛВ. ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА

1,2 МЛН. ЛВ. ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА

Кабинетът одобри 1,2 млн. лева за изпълнение на първия етап на Националната научна програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина.

Тя беше приета от Министерски съвет на 7 април тази година. Основната ѝ цел е да се популяризират българския език, литература, история, изкуство, наука и традиции сред чуждестранни учени и изследователи. Програмата ще се реализира в рамките на три години, а бюджетът ѝ е общо 4 млн. лева.

Ще се финансират специализации на чуждестранни млади учени или докторанти българисти. Предвиденo е и осигуряване на престой до три месеца в България на утвърдени чужди експерти в тази област, които ще преподават и ще правят съвместни научни изследвания с българските си колеги.

Ще бъдат разработени безплатни дигитални образователни и изследователски програми за дистанционно обучение на студенти и докторанти по български език и литература.

До три години ще заработи онлайн платформа за превод от и на български език. Тя ще ползва машинен превод и езиков редактор по примера на Google Translate.

Паралелно ще се създаде и портал с дигитални образователни и научни ресурси в областта на българистиката. Там ще могат да се обсъждат актуални въпроси за изследването и преподаването на български език, литература, история и култура в помощ на обучението на чуждестранни българисти.

Координатор по програмата е Българската академия на науките, а партньори са водещите в преподаването на български език и литература висши училища – Софийският, Пловдивският, Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет.

Споделете

GoTop