1,7 МЛН. ЛЕВА ЗА КОМАНДИРОВКИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЧУЖБИНА

1,7 МЛН. ЛЕВА ЗА КОМАНДИРОВКИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЧУЖБИНА

Допълнителни 1 705 234 лв. отпусна правителството за командированите в чужбина български учители и университетски преподаватели. Те ще получат повече пари за командировъчни, а държавата ще поема част от разходите им за наем на жилище, пътуване и медицински застраховки. Увеличението на средствата е в изпълнение на приетите от Министерския съвет промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

Според тях преподавателите ще получават допълнително 30% от дневните командировъчни пари във валута за съответната държава, за да покриват разходите си за квартира, ако приемащата страна не им е осигурила безплатно жилище или средства за наем. Увеличава се и размерът на самите командировъчни във валута за всички от сектор „Образование“, определени в Приложение 2 на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Държавата ще поема и разходите за път на преподаватели от България до страната, в която са командировани в началото и в края на всяка учебна/академична година, както и пътните разноски на членовете на семействата им.

Целта е да се подобри социалният статус на преподавателите по време на престоя им в чужбина и дейността им да стане по-атрактивна, като по този начин да се популяризира и разшири преподаването на българския език по света.

Споделете

GoTop