1,8 МЛН. ЛЕВА ЗА ОБМЕН НА ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА

1,8 МЛН. ЛЕВА ЗА ОБМЕН НА ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА

Правителството одобри предоставяне на 1 844 365 лева за изпълнение на дейности в общинските училища по Национална програма „Иновации в действие“.

По-голямата част от средствата са предназначени за осъществяване на мобилност между училищата. Според регламента иновативните имат възможност да си изберат други образователни институции за партньори по програмата и да си разменят посещения и идеи. Целта е популяризиране и мултиплициране на добрите иновации.

Общо 530 училища са изпълнили дейности по такива договори, за което получават финансиране от 1 822 940 лв.

Отделно по другия модул на програмата се предоставят – 21 425 лева за организиране на пет регионални форума в общински училища. Форумите включват конференции, дискусии, работни семинари и др. с продължителност до два дни и не по­малко от 150 участници, които могат да бъдат педагогически специалисти, ученици, представители на висши училища и научни институти и др. Те се организират съвместно от училището-домакин и съответното Регионално управление на образованието. Целта е да бъдат представени и мултиплицирани образователните иновации.

Споделете

GoTop