1054 УЧЕНИЦИ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРОГРАМИСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“

1054 УЧЕНИЦИ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРОГРАМИСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“

1054 ученици усвояват компютърни умения откакто преди четири години стартира национална програма „Обучение за ИТ кариера“ за обучение по професия „Приложен програмист“, която е нова в списъка на професиите. Тя се реализира в сътрудничество между ИТ бизнеса, професионалните гимназии и висшите училища. Всяка година в програмата се включват около 600 ученици. Самият прием на ученици в професионално направление „Компютърни науки“ за последните две години се удвои.

181 от завършилите по Програмата ученици са заявили, че остават в страната и ще се обучават по специалности, близки до ИТ. 120 от тях вече работят в ИТ фирми. Двама са включени и като преподаватели в програмата от октомври т.г.. Те възнамеряват да придобият и професионална квалификация „учител“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Обучението започва с ученици от Х клас през съответната учебна година, които не се подготвят за професии „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“ и е в рамките на три години. Създадени бяха пет центъра за обучение по програмата – в София към Технологично училище „Електронни системи“ и Техническия университет, в Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи и Технически университет, София. В Русе центърът е към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“. В Пловдив обученията са в център към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а в Бургас – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Към центровете има изнесени групи в над 20 населени места в това число и малки, като Чепинци, Велинград, Козлудуй и др., което разширява възможностите за достъп до обучение на повече желаещи.

Материалите за обучението се разработват от група експерти работещи в ИТ сектора съвместно с преподаватели от средните и висшите училища. Разработените учебни материали са изцяло на разположение на учениците и учителите. Използва се платформа базирана на Moodle, чрез която се осъществява преподаването и Jude система за проверка на разработвания софтуер.

Партньорите по нациналната програма осигуряват провеждането на стаж във фирми от софтуерния бранш.

Споделете

GoTop