14 000 УЧЕНИЦИ ЩЕ РАЗВИЯТ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В НОВ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ

14 000 УЧЕНИЦИ ЩЕ РАЗВИЯТ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В НОВ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ

14 000 ученици ще развият практически умения по нов образователен проект „Презареди бъдещето си“ на Джуниър Ачийвмънт и фондация УниКредит. Това стана ясно на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и представители двете организации.

„Стартирали сме серия от реформи и целта ни е да поставим основата за цялостна промяна на начина на оценяване на знанията на учениците – от наизустяване на знания към формиране на умения и компетентности,“ каза министър Галин Цоков. Затова МОН ще си сътрудничи с неправителствения сектор, социалните партньори и бизнеса в проекти и инициативи, които помагат на учениците да се подготвят за по-добра професионална и личностна реализация.

Проектът „Презареди бъдещето си“ се осъществява съвместно в няколко европейски страни, а в България стартира пилотно от януари 2024 г. в училища от областите София, Бургас, Варна, Търговище, Добрич, Плевен и Русе. Училищата, които ще участват в пилотната фаза бяха избрани на конкурсен принцип от Джуниър Ачийвмънт България на база на своята мотивация и данни от Механизма за обхват, предоставени от Министерството на образованието и науката.

Основните дейности включват обучения и методическа подкрепа за преподавателите и редица практически насочени програми за учениците, включващи обучение по финансова грамотност и умения извън класната стая, иновационни лагери, уебинари и работилници за кариерни умения, посещения в компании в родните им градове и възможности за летни стажове.

Ще са включени ученици на възраст от 10 до 19 години, като целта е те да бъдат подкрепени в развитието на ключови знания и умения, важни за пълноценното им участие в социалния и икономическия живот.

Споделете

GoTop