1400 СТУДЕНТИ ОТ УКРАЙНА СЕ ОБУЧАВАТ В БЪЛГАРИЯ

1400 СТУДЕНТИ ОТ УКРАЙНА СЕ ОБУЧАВАТ В БЪЛГАРИЯ

1400 украински студенти, специализанти и докторанти се обучават в България. 1100 от тях са в държавни висши училища, а 300 в частни. 760 са настанените в студентски общежития. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова на кръгла маса за обсъждане на Доклада на групата експерти за борба с трафика на хора. На форума, организиран от Съвета на Европа, заместник-министър Гайдарова припомни, че към момента 2250 деца и ученици от Украйна са записани в български училища и в групи за предучилищно образование в детски градини. За всички деца и ученици, търсещи или получили временна закрила, е осигурен достъп до безплатно образование и обучение в държавните и общинските детски градини и училища, обобщи Мария Гайдарова.

Обучението на търсещи и получили закрила лица е залегнало в основните образователни документи. Създаден е ред за насочването и приемането на учащите се от Украйна, като във всяко регионално управление работи екип от експерти, владеещи руски или английски език. В действие са и горещи телефонни линии за информация. Подаването на заявленията се подпомага и от електронната информационна система НЕИСПУО. За голяма част от записаните деца и ученици с финансиране от МОН е осигурено допълнително изучаване на български език като чужд. Изготвено е и учебно помагало по български език като чужд, както и психологическа подкрепа и подкрепа за личностно развитие, подчерта зам.-министър Гайдарова.

С постановление на МС за учебната 2022-2023 г. от общо 2000 места за чужди кандидат-студенти 1000 са определени за кандидати от българската народност в Украйна, които кандидатстват по облекчен ред, съобщи зам.-министърът. С решение на МС на украински граждани, обучаващи се в наши висши училища, бе предоставена еднократна финансова помощ от 300 лв. Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование провежда изпити за степента на владеене на български език за чужденци, упражняващи медицинска професия у нас. МОН, съвместно с Международната организация по миграция и Върховния комисариат за бежанците към ООН, организира два обучителни семинара в Бургас и Варна на тема „Достъп до образование на децата и учениците, търсещи и получили международна или временна закрила“.

Споделете

GoTop