142-ГОДИШНО УЧИЛИЩЕ ИМА СПЕЦИАЛНА СТАЯ ЗА РОДИТЕЛИ

142-ГОДИШНО УЧИЛИЩЕ ИМА СПЕЦИАЛНА СТАЯ ЗА РОДИТЕЛИ

В 142-годишното иновативно училище „Цар Симеон Велики“ във Видин ценят ролята на родителите и имат съзнанието, че без тях то никога не би са развивало, а децата няма как да са щастливи и успешни. Затова с всички модерни кабинети, библиотеки, басейн и спортни площадки и кътове за отдих, си имат „стая за родители“.

Вратата е веднага вдясно от входа, до охранителя. Няма надпис – „Родителите до тук“, „Забранено за външни посетители“ или пък само „За родители“. Но си има ред и правила, които всички спазват. Тук е и кътчето на психоложката …. Тя ги посреща, а когато се налага кани колеги – класните, учители, да си поговорят. И така в училището цари дух на общност и взаимопомощ, като тази дума е натоварена с много знаци. И те са във всичко – в спокойния учебен ден, във веселбата на двора и в създадения ред, който всички спазват и всички се чувстват добре.

Но не само. Тук е и като музей, тук е художествена галерия, тук са технологиите – лего роботи, STEM център, кухня за хапване, стая за ресурсни учители, за почивка, пространства за почивка на децата и за хапване, дискусионни кабинети, кабинет по музика, библиотека, пет спортни площадки и басейн за малките със спасителни жилетки! Плюс спортна зала с големи размери през топла връзка с основната сграда на училището. Уникално е, че имат собствена пекарна – оборудвана по времето на покойния директор Венци Станев. В нея децата по „Технологии и предприемачество“ се упражняват, а по празници си пекат сладки и пици. Имат провизии, всички уреди, дори са заредени и дървата за пещта.

В училището учат 867 ученици, за чието обучение и добро самочувствие се грижат 65 учители и 15 непедагогически специалисти. Има психолог, има медицинска сестра, която бърше кръв, лепи лепенки и т.н. В стаите има акустични тавани, за да не се стига до повишаване на глас от учителя и учениците.

Впечатлителни са коридорите галерия. В един от тях са картините със сюжети от историята на аристократичен и модерен Видин в далечни вече векове в картини, рисувани от деца по обекти главно от австрийска архитектура. По традиция всеки завършващ випуск подарява такава картина на училището – и е много красиво: Синагогата, Музея, Банята. В тази част е и галерията с възпитаници – от Димитър Благоев, през Мара Белчева, Антон Страшимиров и по-нови герои, голяма част от които учени, творци и политици.

Уникално е, че по всички коридори на училището с мащаб близо един декар има картини, фотоси и красиви изображения. Повечето са свързани с историята на града, но и в много от тях е емоцията на децата.

Имат и петима учители по физическо, като част от тях са възпитаници на училището, а децата спортуват на прекрасни игрища за всички спортове.

СУ „Цар Симеон Велики“ в последните дни беше домакин на форум за обмен на иновативни практики, представени от училища от областите Видин, Монтана Враца, Плевен и Ловеч. В рамките на три дни бе организирана изложба с продукти от дейността на иновативните училища в област Видин. Представен бе урок на тема „Движение и сили“ по иновацията „Легоритъм“ на училище „Цар Симеон Велики“.

Сред участниците бяха и децата от ОУ „Иван Вазов“ във Видин, които отглеждат пчели и правят мед в рамките на иновативния проект „Пчелите и природата“.

Споделените бяха практики, свързани с насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците, проектно-базирана концепция с фокус върху STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), позволяваща разрастване на училищно ниво и пренос към други училища („ЛЕГОритъм“). Друга иновация бе свързана с трансформиране на природните науки чрез ресурсите на информационните технологии и математиката. Имаше проекти, свързани с проучвания по поставени проблеми, с тяхното обобщение и систематизиране с помощта на дигитални устройства и приложения, както и въвеждане на иновативен образователен модел, при който представители на бизнеса изнасят практически ориентирани теми. Друга иновация е насочена към формирането на предприемачески дух, финансова грамотност и множество следните умения. Учители показаха как чрез кинообразование може да се развиват знания и умения на 21. век. Сред споделените иновации имаше такива за прилагане на интердисциплинарно ситуационно обучение в начален етап, както и за проучване, съхраняване и използване на традициите в народното творчество и използване на фолклора на други народи в съвременното развитие на учениците.

Ученици от училището домакин влязоха в ролята на екскурзоводи и да запознаха гостите с историческите забележителности на старопрестолен Видин.

Споделете

GoTop