142 УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

142 УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

142 училища ще получат финансиране по модул „Библиотеките като образователна среда” от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

Идеята е да се подпомогне популяризирането на библиотеките като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес, да се подкрепят съвместни инициативи, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло. Има одобрени проекти, които ще се реализират съвместно между обществени библиотеки и училища – провеждане на учебни часове, конкурси, четения и др.

Целта на програмата е да се подпомогнат училищата за закупуването на съвременна литература.

Финансира се и създаване на неформална уютна читателска среда – обзавеждане на „кът за четене” – в училищната библиотеката и/или извън нея – на територията на училището, на места, позволяващи обособяването на такива пространства („кът за четене”/училищната библиотека).

Предвидените средства са в размер на 767 837 лева, като максималната сума, която ще получат някои от училищата, е 6000 лева.

Този нов модул бе създаден след споразумение между Министерството на образованието и науката с Министерството на културата подобно на модула „Културните институции като образователна среда“, по който училищата организират съвместни изяви с музеи и галерии.

Споделете

GoTop