15 МЛН. ЛЕВА ЗА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА

15 МЛН. ЛЕВА ЗА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА

Кабинетът прие Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, по която ще се инвестират 15 млн. лв.

Максималната сума за строителство на нова площадка със специализирана настилка е 170 000 лева, а за ремонт на съществуваща – 100 000 лева.

Модерната спортна инфраструктура ще стимулира учениците към активно спортуване, което ще допринесе за по-здравословен начин на живот сред подрастващото поколение.

В момента немалка част от училищата в страната не могат да провеждат часовете по физическо възпитание в подходяща среда и се затрудняват при организиране на спортни дейности.

Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.

Споделете

GoTop