150 МЛН. ЛЕВА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ И ПО-ВИСОКИТЕ РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩАТА

150 МЛН. ЛЕВА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ И ПО-ВИСОКИТЕ РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩАТА

Правителството одобри разпределението на допълнителните 150 млн. лева от актуализацията на бюджета за общини и министерства, които финансират образователни институции. Средствата са за увеличаване на възнагражденията и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна в системата на предучилищното и училищното образование. С част от тях от 1 септември 2022 г. ще бъдат увеличени заплатите на на учителите с 5%, а на непедагогическия персонал в детските градини и училищата – с 4 на сто.

Общините ще получат 102,3 млн. лв., Министерството на образованието и науката -10,4 млн. лв., Министерството на културата -1,4 млн. лв. и Министерството на младежта и спорта- 400 хил. лв.

С 35,5 млн. лв. ще се допълнят средствата за национални програми за развитие на образованието.

Споделете

GoTop