2,2 МЛН. ЛВ. ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

2,2 МЛН. ЛВ. ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Допълнителни 2 212 542 лв. за подобряване на материално-техническата база на професионални гимназии в различни области на страната одобри правителството. Средствата ще помогнат за обновяването и модернизирането на регионалната образователна инфраструктура в. България, което стартира по Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Средствата в размер на 110 967 966 лв. безвъзмездно финансиране по · оперативната програма предоставиха възможност на Министерството на образованието и науката да започне модернизацията на 103 училища в Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони, както и в София-град.

В процеса на изпълнение на дейностите по тяхното обновяване се установи недостиг на средства за изпълнението на ремонтите.

Одобреното от правителството допълнително финансиране ще позволи сградите и на тези гимназии да придобият нов облик, който ще допринесе за повишаване привлекателността и качеството на професионалното образование и обучение в страната.

Споделете

GoTop