2 500 035 ЛВ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА 73 УЧИЛИЩА С ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Правителството предоставя 2 500 035 лева на 73 общински училища в 34 общини за изплащане на стипендии на ученици. Училищата са определени въз основа на представянето на техните ученици на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години.

С осигурените средства ще се даде възможност на училищата да провеждат училищните си политики за повишаване качеството на образованието.

Споделете

GoTop