20 МЛН. ЛВ. ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА УЧЕНИТЕ В БАН

20 МЛН. ЛВ. ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА УЧЕНИТЕ В БАН

Правителството отпусна 20 млн. лв. на Българската академия на науките (БАН) за увеличение на възнагражденията на учените. С тези средства ще се повишат началните размери на основната работна заплата на академичния състав, считано от 1 януари 2022 г.

Допълнителните средства се отпускат за изпълнение на индикатори за научно и иновационно развитие, определени в споразумение между Министерството на образованието и науката (МОН) и БАН, както и за проекти, разработени от учените по критерии, приети от Академията.

Освен повишаване на дела на публикациите в авторитетни списания, споразумението с МОН предвижда повишаване на патентната активност на изследователите с 10% . Академията ще привлече още 40 млади изследователи и нови докторанти, като им осигури по-добри условия за кариерно развитие. БАН ще разработи редица проекти, сред които ще има и такива, по които ще бъдат включени учени, пострадали от военната инвазия в Украйна.

Споделете

GoTop