20 СЕКТОРНИ СЪВЕТА ИЗРАБОТВАТ НОВ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ

20 СЕКТОРНИ СЪВЕТА ИЗРАБОТВАТ НОВ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ

Стартира работата на 20-те секторни съвета на уменията, които заедно с Министерството на образованието и науката, ще разработят нов Списък на професиите за професионално образование и обучение. Първото заседание бе открито от зам.-министъра на образованието и науката Мариета Георгиева.

“Бизнесът, заедно с училищата и всички партньори ще работят заедно за създаване на по-тясна връзка на професионалното образование с пазара на труда”, каза зам.-министър Георгиева. По думите й в състава на съветите са привлечени близо 180 представители на бизнеса, преподаватели във висши училища, директори, учители по професионална подготовка, представители на работодателски и браншови организации, както и на центрове, които обучават по професии.

„Очакваме да има по-широк профил в подготовката на учениците, а в новите професии да имаме и надграждане на степените на професионална квалификация“, обясни зам.-министър Георгиева.

Според нея професията трябва да дава посока, но и да има гъвкавост за работа според възможностите и заложбите. Тя посочи, че МОН ще прави ежегодни проследявания на реализацията на завършилите средно образование ученици, за да може да се взимат адекватни решения, когато се структурира процеса на квалификация.

Секторните съвети са изцяло нов инструмент за България и са част от цялостната политика на МОН за модернизация в тази сфера. Съветите са създадени в рамките на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, изпълняван по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансирана от ЕС.

Споделете

GoTop