20 УЧЕНИЦИ С МЕДАЛИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЗИМНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

20 УЧЕНИЦИ С МЕДАЛИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЗИМНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

20 ученици от 8 до 12 клас спечелиха медали от Националното зимно математическо състезание, което се проведе в Националната природо-математическа гимназия в София. При осмокласниците първо място зае Андрей Стефанов от столичната Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ). Втора бе Мая Минкова -ученичка от СУ „Любен Каравелов“ в Несебър. Тя се е подготвяла за състезанието в бургаската природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“. На трето място при осмокласниците се класираха Йоана Младенова от 125 СУ „Боян Пенев“ в София, Даниел Гетов от СМГ и Божидар Сакарев от ПЧМГ.

Първите две места при деветокласниците заеха съответно Ивайло Василев и Анелия Коприщенова от Софийска математическа гимназия (СМГ). Трети се класираха Димана Праматарова, ученичка в пловдивската математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ и Сара Илиева от ПЧМГ. Милен Шуманов от същата гимназия стана шампион при десетокласниците. Давид Йорданов от СМГ зае второто място, а Веселин Маркович от варненската математическа гимназия „Д-р Петър Берон“- трето.

Ученици от СМГ спечелиха първите три места в състезанието за 11 клас. Това са Борис Гачевски, Марин Христов и Мария Дренчева. Трети се класира също Виктор Костадинов от ПЧМГ. Антонио Задгорски, Иван Тагарев и Илияс Номан от СМГ заеха съответно първо, второ и трето място в състезанието за 12 клас. Трети стана и Никола Цачев от ПЧМГ.

В Националното зимно състезание се включиха 315 участници от 19 града и 23 училища. В състезанието заедно с осмокласниците участваха и по-малки ученици.

Състезателните теми се състоят от по 4 задачи за всеки от класовете. Първите две са по учебния материал до/за съответния клас и се оценяват от 0 до 6 точки, а останалите две задачи се оценяват от 0 до 7 точки. За решаване на задачите се предоставя време от 4 часа и 30 минути.

За всеки клас журито определя отборно класиране по училища, базирано на четирите най-добри резултати на ученици от съответното училище. Учениците на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадите и състезанията придобиват право на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Резултатът от Национално зимно математическо състезания е част от точките, които служат за определяне на разширения национален отбор за Балканска олимпиада по математика и за Младежката балканска олимпиада по математика.

Споделете

GoTop