236 МЛН. ЛЕВА ИНВЕСТИЦИИ В ДЕСЕТТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТА В БЪЛГАРИЯ

236 МЛН. ЛЕВА ИНВЕСТИЦИИ В ДЕСЕТТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТА В БЪЛГАРИЯ

236 млн. лева се инвестират в десетте изследователски висши училища в България по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева при откриването на първата годишна конференция на проекта SUMMIT на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В рамките на конференцията ръководителите на 22 научни групи към проекта представят своята работа в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, природни бедствия и рискове, квантовата информатика, социални предизвикателства, дигитално образование, дигитализация на малки и средни предприятия и други. В изследваният участват около 300 млади учени. Проектът се финансира с 44 млн. лева. по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Целта на тези инвестиции е да пилотират нов модел за развитие на изследователските университети в България“, изтъкна Наталия Митева. Тя посочи, че реализирането на дейностите в десетте висши училища и изграждането на мрежа между тях цели да подпомогне реализирането на научния потенциал на районите и на цялата страна и да се стимулира партньорството между научната общност и индустрията. „Това позволява на бизнеса да има системен достъп до научно-изследователския капацитет, а научно-изследователската общност да захранва икономическия растеж на България“, посочи заместник-министър Митева.

Тя поздрави изследователските висши училища за инициативността и капацитета, които са показали във времето и за това, че са разработили сложни и тежки за изпълнение проекти, които са важни за развитието на научно-изследователската общност в България и за връзката ѝ с бизнеса.

Освен Софийския университет, изследователски висши училища в България са Техническият университет в София, медицинските университети в София, Варна, Пловдив и Плевен, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Тракийският университет в Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Наталия Митева поздрави и изследователите, които работят по различните проекти. „Благодаря ви за това, че споделяте таланта си именно на това поприще и, че огромна част от вас работят именно по проекти, с които да направим България едно още по-добро място живот, за кариера, за семейства и разбира се за реализация на научния потенциал на младите хора“, обърна се тя към учените.

В откриването на конференцията участваха и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов и председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова.

Споделете

GoTop