248 УЧИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

248 училища ще се включат в националната програма „Бизнесът преподава” през настоящата учебна година. По програмата се предвижда представители на бизнеса да участват в учебния процес в училище, както и учители да се обучават в конкретни фирми, свързани с предмета по който преподават. За включване в обученията, провеждане на съвместни събития и командировъчни на участниците МОН осигурява финансиране за училищата.

Желаещите да участват в програмата представители на бизнеса бяха регистрирани в платформата на програмата по предложение на петте национално представителни работодателски организации в България – Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Съюз за стопанска инициатива.

Списъците на одобрените по програмата проекти са публикувани на интернет страницата на МОН.

Споделете

GoTop