250-300 БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ ПОСЕЩАВАТ ЦЕРН ВСЯКА ГОДИНА

250-300 БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ ПОСЕЩАВАТ ЦЕРН ВСЯКА ГОДИНА

Около 250-300 ученици от България посещават ежегодно централата на ЦЕРН в Женева. В нея работят и над 100 български учени и инженери. С част от тях се срещна министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, който присъства на откриването на новото съоръжение на ЦЕРН -Science Gateway. Заедно със заместник-министър проф. Генка Петрова той участва и в министерска Кръгла маса за ролята на научните инфраструктури като платформи за развитие на таланти в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).

Science Gateway е емблематично образователно и информационно съоръжение на ЦЕРН. Конструирано е по проект на световноизвестния архитект Ренцо Пиано, а целта му е да запознае хора от различни възрасти и с различно образование и професии с откритията и научните достижения на ЦЕРН. Сградата предлага пространства и дейности, включително изложби, обясняващи тайните на природата – от много малките елементарни частици до много големите като структурата и еволюцията на Вселената.

„Практическото експериментиране ще бъде ключова съставка в образователната програма на Science Gateway, което ще позволи на посетителите да получат опит от първа ръка”, обясни министър Цоков. По думите му до него ще могат да се докоснат и българските ученици и учители, които посещават централата на ЦЕРН. “Всяка година по Националната програма на МОН „Квалификация на педагогическите специалисти“ в ЦЕРН се обучават по 60 учители. 30 от тях преподават физика, химия и Човекът и природата, останалите 30 са учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“, каза още проф. Цоков.

За учениците, идващи на еднодневно посещение в ЦЕРН, се организира посещение на различни обекти като ускорители, детектори, зала за управление на ускорителите, компютърен център, участие в практически експерименти, както и лекции и дискусии с български учени и инженери.

През миналата година български специалисти участваха активно в експерименти на двата най-големи ускорителя в ЦЕРН – SPS и LHC.

Научна група от Софийския университет се включи активно в изпълнението на научната програма на експеримента ALICE. Една от задачите на експеримента е да се изследва раждането на нови леки частици, родени в ултрапериферни взаимодействия между протони и тежки йони. През лятото на 2022 г. бе възобновена работата на фабриката за радиоактивни снопове и екзотични ядра ISOLDE, разположена на протонния инжектор PSB в ЦЕРН. Български учени от Софийския университет се включиха в провеждането на експерименти, свързани с изучаването на структурата на радиоактивните ядра 131Sb (IS697) и 130Sn (IS702). Активно е участието на учени от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в изследвания, свързани с изучаването на свойствата на твърдите тела чрез Мьосбауерова спектроскопия.

Снимки: ЦЕРН

Споделете

GoTop