278 000 ЛЕВА ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

278 000 ЛЕВА ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

Министерският съвет одобри 278 235 лева за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински, държавни и частни училища.

Програмата осигурява финансови стимули за ученици от VIII до XII клас, представили се успешно на национални и международни олимпиади, конкурси и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта.

184 275 лева се предоставят на 42 общини в страната. С тях ще бъдат осигурени стипендии за 241 ученици от общински училища, както и за 13 ученици с изявени дарби от частни училища.

Стипендии ще получат и 94 ученици от държавни училища, за което са прехвърлени 92 340 лева по бюджета на Министерството на образованието и науката. Одобрен е и трансфер в размер на 1620 лева за Техническия университет в София, в чиято структура са Технологичното училище „Електронни системи“ в столицата и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, които имат трима стипендианти.

Споделете

GoTop