3 МЛН. ЛВ. ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ

3 МЛН. ЛВ. ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ

Държавата отпуска 3 млн. лв. на висши училища и научни организации, за да повишат броя на научните си публикации в авторитетни международни издания.

Средствата са предназначени за изпълнение на първия етап на Националната програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“. Тя беше приета от правителството през октомври 2021 г. Целта на програмата е да се стимулират българските университети и научни организации да увеличат броя на публикациите си в престижни световни научни издания. Това ще се отрази положително върху техния рейтинг в международните научни класации и ще повиши ангажираността на българските учени към инициативата за отворената наука и възприемането ѝ като стандартна практика от научноизследователската общност.

На изследователите ще бъде предоставяно допълнително възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, обвързано със споделяне на научни резултати в Българският облак за отворена наука и в институционални или международни хранилища.

Програмата ще се изпълнява на три етапа в продължение на 42 месеца. Необходимите за реализирането ѝ средства са общо до 12 млн. лева – до 3 млн. лв. за 2022 г., до 4 млн. лв. за 2023 г. и до 5 млн. лв. за 2024 г.

Най-голям дял от средствата от първия етап за 2022 г. получава Българската академия на науките – 911 401 лв. На следващите 5 позиции се класират Медицинският университет-София (493 326 лв.), Софийският университет (422 973 лв.), Медицинският университет-Пловдив (157 810 лв.), Пловдивският университет (134 588 лв.) и Медицинският университет-Варна (120 427лв.).

Споделете

GoTop